A PC Aréna Kft. a jelen tájékoztatón keresztül hatékony segítséget kíván nyújtani Ügyfeleinek, a vásárlókat, mint fogyasztókat megillető jótállási jogokról, annak kereteiről, az érvényesítés folyamatáról.

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Amennyiben a termékre jogszabály vagy a PC Aréna Kft. önkéntes vállalása alapján - hibás teljesítés esetén - jótállás terjed ki.

A vonatkozó jogszabály [az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet] alapján a használt termékekre nincs kötelező jótállás.

A PC Aréna Kft. azonban ügyfelei érdekeit szem előtt tartva önkéntes jótállást vállal. A részletekről a 3. pontban tájékozódhat.

Ki érvényesítheti a jótállási igényt?

Számla ellenében a termék mindenkori tulajdonosa, tehát nem csak az eredeti vásárló.

Az egyes termékekre milyen jótállási határidő vonatkozik?

A jelzett időszakok a vásárlás időpontjára vonatkoznak. Jótállás (garancia) Kiterjesztett garanciaidő
3 évre
Kiterjesztett garanciaidő
5 évre
PC 2 év 9.900 Ft 39.900 Ft
Laptop 2 év 15.900 Ft 54.900 Ft
TFT 2 év 7.900 Ft -
Nyomtató 1 év - -
Alkatrész 6 hónap - -
Új laptop akkumulátor 1 év - -
Új termék 1 év gyári garancia (akár 2-3év) -
Új alkatrész 1 év gyári garancia (akár 2-3év) -
Szoftver - - -
Használt laptop akkumulátor - - -
Nyomtató forgó alkatrész - - -

 Az áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Mi az első teendő, ha hibát észlel?

1) Kérjük, hogy – ha még nem tette meg – regisztráljon honlapunkon, és az ott található szervizjegyet töltse ki! Ez azért szükséges, hogy minden információval rendelkezzünk az Ön Jótállási igényének teljesítéséhez

2) A hibát kérjük, hogy saját érdekében – további hibák megelőzése végett is – haladéktalanul jelezze! A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő.

3) A jótállási igénnyel érintett terméken található összes adatát kérjük, hogy mentse el egy másik adathordozón! Javítás, illetve csere esetén a PC Aréna Kft. az előzetesen külön adathordozóra nem mentett adatokkal kapcsolatban elszenvedett adatvesztésért felelősséget nem tud vállalni!

Melyek a jótállás érvényesítésének feltételeit:

1) A terméket a jótállási időn belül vissza kell juttatni a PC Aréna Kft. részére. Erre az alábbi módokon van lehetőség:

a) Személyesen, központi ügyfélszolgálatra (2142 Nagytarcsa, Neumann János u.4.) történő beszállítással;

b) Ingyenes futárt küldünk a meghibásodott termékért, amit a javítást követően ingyenesen visszajuttatunk a fogyasztó felé. Ebben az esetben a terméket a fogyasztó, dobozba köteles becsomagolnia.

(Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hibás terméket tartalmazó csomagnak lezártnak, és biztonságosan kibéleltnek kell lennie a szállítási sérülések elkerülése érdekében! Ennek elmulasztása esetén a szállítási sérülésből adódó hibákért a PC Aréna Kft. nem vállal felelősséget.)

A jótállási igény érvényesítéséhez kapcsolódó szállítási költségek a fogyasztót nem terhelik.

2) A vásárlás tényét a termék vásárlásakor kibocsátott számlával szükséges igazolni.

3) A termék meghibásodása esetén - személyes átadás esetén - átvételi elismervény ellenében vesszük át Öntől a visszaszállított terméket; a javított, vagy cserélt új termék kizárólag ezen átvételi elismervény bemutatása ellenében, annak átadásával vehető át. Amennyiben a hibát online jelentette, és a terméket az 5/1. b) pontban jelölt módon juttatta el a PC Aréna felé, Ön a – jótállási igénnyel érintett - termék beérkezésekor, ennek tényéről visszaigazoló e-mailt kap. Ezen e-mail felmutatásával vehető át a javított termék (vagy cseretermék).

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön:

1) Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha

a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen (pl. a termék javíthatatlan vagy egyedisége folytán cserélhetetlen), vagy

ha az a PC Aréna Kft.-nek, mint kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne (pl. apró, értékcsökkenés nélkül javítható hiba nem alapoz meg cserét).

2) Másodsorban – választása szerint – arányos árleszállítást követelhet, a hibát a PC Aréna Kft. költségére kijavíthatja vagy kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a PC Aréna Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A PC Aréna Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Mely esetekben nem érvényesíthető a jótállás?

A PC Aréna Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba tehát, ha annak oka a terméknek az Ön részére történő átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  • a termék helytelen üzembe helyezése;
  • nem rendeltetésszerű, szakszerűtlen használata;
  • a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
  • helytelen szállítás, tárolás, kezelés;
  • túlfeszültség;
  • rongálás; elemi kár, természeti csapás

okozta.

A jótállási igény elvesztését jelenti továbbá:

  • ha a meghibásodott terméket Ön a PC Aréna Kft. szervizétől eltérő szervizben javíttatta;
  • ha a meghibásodás utólagosan – nem a PC Aréna Kft. vagy megbízottja által - beépített alkatrész hibájából, illetve módosítása során következett be.

Mit jelent a kiterjesztett garancia (jótállás)?

A 3. pontban meghatározott díj megfizetése ellenében a PC Aréna Kft. által önként vállalt jótállási idő a 3. pontban jelöltek szerint meghosszabbítható. A kiterjesztett garancia (jótállás) időtartama alatt Önt ugyanazok a jogok illetik meg, mint a jótállási idő alatt.

Csere esetén mi vonatkozik a cseretermékre, ha meghibásodás az önként vállalt (rövidebb) jótállási idő alatt, még a kiterjesztett garancia időszakának kezdete előtt történik?

Csere esetén a cseretermékre már az önként vállalt (rövidebb) jótállási feltételei vonatkoznak, a kiterjesztett garancia ára azonban visszajár.

Csere esetén mi vonatkozik a cseretermékre, ha meghibásodás az önként vállalt jótállási idő után, a kiterjesztett garancia ideje alatt történik?

Csere esetén a cseretermékre már az önként vállalt (rövidebb) jótállási feltételei vonatkoznak.

Ha további kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám:+36-70-702-73-62
E-mail cím:ugyfelszolgalat@pcarena.hu

Hadd beszéljenek helyettünk az ügyfeleink